Kontakti

Tālruņi informācijai un pasūtījumiem

Administrācija - tālr./fakss: 642 33721
Veikals - 642 33721
Banketu servēšana - 27033454
Auto mazgāšana - 26325085
 

E-pasts - valdeko@valdeko.lv

Rekvizīti

SIA FIRMA „VALDEKO”
Reģ. Nr. LV 54103005771
Juridiskā adrese: Vanagu iela 2, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV 4219
Preču piegādes adrese: Valmieras apvedceļa 10.3km, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV 4219 
Banka: AS SEB BANKA
Kods: UNLALV2X
Konts: LV30 UNLA 0018 0034 6720 9

GPS Lat 57.555168, Lon 25.442448